הסתיימה מכסת הכרטיסים לוועידה הקרובה,

נתראה בוועידה הבאה שתתקיים ב-18.7.23.