סיקור וועידת תשתיות ישראל, הוועידה השנתית ה-7 - 2018