סיקור וועידת תשתיות ישראל, הוועידה השנתית ה-6 - 2017