ההרשמה הסתיימה


אנשי משאבי אנוש בארגונים יכולים להגיע ביום הכנס ולהירשם במקום על בסיס מקום פנוי וללא התחייבות מצד המארגנים להכניס את מי שלא נרשם מראש
.