חשוב :

הרישום בעמוד זה הינו למוזמנים בלבד
וכן נציגים ושותפים מטעם השותפים והחסויות בוועידת התשתיות

ההרשמה הסתיימה