בהמשך להשתתפותך בוועידת גו איקומרס 2022

נשמח אם תקדיש מזמנך לענות על 6 שאלות קצרות
רצינו לדעת אייך הייתה לך חווית הכנס ?
תודה מראש
חברת SE יוזמת ומפעילה את GO ECOMMERCE זו השנה תשיעית

Unable to read published form data