תודה על השתתפותך
בכנס המסעדנות השמיני  2023
נשמח באם תוכל להקדיש כמה דקות מזמנך

ולענות על סקר קצר
למען שיפור הכנס של הענף שלך, דעתך מעניינת אותנו!!

Unable to read published form data