תודה על השתתפותך
בכנס המסעדנות השמיני  2023
נשמח באם תוכל להקדיש כמה דקות מזמנך

ולענות על סקר קצר
למען שיפור הכנס של הענף שלך, דעתך מעניינת אותנו!!