לראשונה, כנס תשתיות ישראל מציע
לכם להשתתף בתכני הכנס !


אתם בוחרים את הנושאים החמים ביותר לפאנלים בכנס תשתיות ישראל ה -11.

בכל נושא שקשור לתשתיות ותעשייה, מכלכלת מלחמה ועד לאנרגיה, מים, פסולת, תקשורת ונדל"ן
 תוכלו להמליץ לכל פאנל על משתתפים המתאימים לדעתכם לאותו הפאנל. (עד 3)
וועדת ההיגוי של הכנס תבחן את הנושאים והמשתתפים המוצעים וכל אחת מהצעותיכם יכולה להיבחר בנושאי הכנס השנה.


 בין המציעים מועמדות יוגרלו 10 כרטיסי כניסה לכנס בשווי 495 ש"ח כולל א. צהריים עשירה

במלון דיוויד אינטרקונטיננטל.


מלאו את השאלון ותהיו שותפים לעשייה :